LÝ GIẢI TẠI SAO CÓ HÀNG LOẠT CỔ PHIẾU BỊ BÁN SÀN TRONG PHIÊN ATC 3.9.2019

THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI, NGAY KHI CÓ TÍN HIỆU VVF BÁO BÁN LÀ NGAY LẬP TỨC CÁC CỔ PHIẾU NÀY ĐÃ ĐỒNG LOẠT BỊ BÁN GIÁ SÀN HÀNG LOẠT.