Nội dung chỉ dành riêng cho thành viên VVF, vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể xem được nội dung. 

Register New Account

 

Sau khi bạn đã đăng ký thành công vui lòng chuyển khoản theo thông tin hướng dẫn bên dưới:

Thông tin thanh toán: Ngân hàng: Vietcombank, chi nhánh Vũng Tàu

Người thụ hưởng: Vũ Chi Viện. Số Tài Khoản: 008 100 052 0531

Nội dung: Thanh toán phí thành viên: [tên tài khoản đăng ký hoặc email đăng ký ] đăng ký đến ngày: 00/00/2018