You are here:-Tin tức

TUYỂN TẬP CÁC MÔ HÌNH KINH ĐIỂN DỰ BÁO NĂM 2021 – 2022

MÔ HÌNH KINH ĐIẺN DỰ BÁO VNI NGẮN HẠN 2021 THẬT VI DIỆU! MÔ HÌNH KINH ĐIỂN DỰ BÁO VNI SẮP CHẠM CẢN NGẮN HẠN 1.352. MÔ HÌNH KINH ĐIẺN DỰ BÁO VNI DÀI HẠN GIAI ĐOẠN 2013 - 2023. MÔ HÌNH KINH ĐIỂN DỰ BÁO ACB THẬT

By |2021-08-11T16:45:51+07:00Tháng Tám 11th, 2021|Categories: Mô hình kinh điển, Tin tức|0 Comments

Tại sao mỗi khi có tín hiệu “VVF BUY” là cổ phiếu đó lại CE ngay 3-4 phiên & Xuất hiện tín hiệu “VVF SELL” là cổ phiếu đó lại FL 3-4 phiên?

THẬT VI DIỆU !                                                        

By |2019-09-23T17:24:53+07:00Tháng Chín 22nd, 2019|Categories: Mô hình kinh điển, Tin tức|0 Comments