You are here:-Mô hình kinh điển

Android System

Tại sao mỗi khi có tín hiệu “VVF BUY” là cổ phiếu đó lại CE ngay 3-4 phiên & Xuất hiện tín hiệu “VVF SELL” là cổ phiếu đó lại FL 3-4 phiên?

THẬT VI DIỆU !                                                        

By |2019-09-23T17:24:53+07:00Tháng Chín 22nd, 2019|Categories: Mô hình kinh điển, Tin tức|0 Comments

LÝ GIẢI TẠI SAO CÓ HÀNG LOẠT CỔ PHIẾU BỊ BÁN SÀN TRONG PHIÊN ATC 3.9.2019

THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI, NGAY KHI CÓ TÍN HIỆU VVF BÁO BÁN LÀ NGAY LẬP TỨC CÁC CỔ PHIẾU NÀY ĐÃ ĐỒNG LOẠT BỊ BÁN GIÁ SÀN HÀNG LOẠT.                  

By |2019-09-04T15:03:03+07:00Tháng Chín 3rd, 2019|Categories: Mô hình kinh điển, Tin tức|0 Comments