Loading...
Mô hình kinh điển2018-04-28T10:42:36+07:00

Tại sao mỗi khi có tín hiệu “VVF BUY” là cổ phiếu đó lại CE ngay 3-4 phiên & Xuất hiện tín hiệu “VVF SELL” là cổ phiếu đó lại FL 3-4 phiên?

By |Tháng Chín 22nd, 2019|

THẬT VI DIỆU !                                      

Load More Posts

Đến với VVFstock
Tài khoản gia tăng mỗi ngày

Không có cổ phiếu xấu hay tốt, chỉ có thời điểm mua bán đúng hay sai mà thôi!

Stephen John

Sign up

Subscribe to our Newsletter